Η Κομισιόν ενέκρινε το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της ATEbank

Η Κομισιόν ενέκρινε το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της ATEbank που προβλέπει ενίσχυση των κεφαλαίων της τράπεζας από το κράτος, μέχρι του ποσού των 1,14 δις ευρώ και μείωση των συνολικών περιουσιακών της στοιχείων κατά 25%.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας από το κράτος μέχρι του ποσού των 1.144,5 εκατ. ευρώ, καθώς και μέτρα ρευστότητας. Η τράπεζα δεσμεύτηκε να μειώσει κατά 25% τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία κατά την περίοδο της αναδιάρθρωσης και να βελτιώσει την αποδοτικότητά της.
Η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της ανέφερε: "Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.... περιλαμβάνει επίσης επαρκή μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται ότι οι ιδιοκτήτες της τράπεζας συνεισφέρουν επαρκώς στην κάλυψη του κόστους της αναδιάρθρωσης και με τα οποία περιορίζεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού που συνεπάγεται η κρατική στήριξη".
Δημοσίευση σχολίου