Όξινη Βροχή: Επιπτώσεις στην Τροφική Αλυσίδα

Η όξινη βροχή είναι οποιαδήποτε μορφή κατακρήμνισης με υψηλά επίπεδα νιτρικού και θειικού οξέος. Μπορεί να δημιουργηθεί σε μορφή χιονιού, ομίχλης και μικροσκοπικά σωματίδια ξηρής ύλης που πέφτουν στη Γη.
 
Βλάστηση που βρίσκεται σε σήψη καθώς και ενεργά ηφαίστεια απελευθερώνουν μερικά χημικά που μπορούν να δημιουργήσουν όξινη βροχή, όμως επί το πλείστον η όξινη βροχή είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο μεγαλύτερος παράγοντας είναι η καύση ορυκτών καυσίμων από μονάδες παραγωγής ενέργειας και από εργοστάσια που χρησιμοποιούν κάρβουνο ως πρώτη ύλη, καθώς και από αυτοκίνητα.

Όταν οι άνθρωποι καίνε ορυκτά καύσιμα, διοξείδιο του θείου (SO2) και νιτρικά οξέα (NOx) απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα. Αυτά τα χημικά αέρια αντιδρούν με το νερό, το οξυγόνο και με άλλες ουσίες, δημιουργώντας ήπια διαλύματα θειικού και νιτρικού οξέως. Οι άνεμοι έχουν την δυνατότητα να εξαπλώσουν αυτά τα διαλύματα οξειδίων στην ατμόσφαιρα, σε βεληνεκές εκατοντάδων χιλιομέτρων. Όταν η όξινη βροχή φτάνει στη Γη, επιπλέει στην επιφάνεια μαζί με το νερό απορροής, μπαίνει στα συστήματα ύδρευσης και βυθίζεται στο έδαφος.

Η όξινη βροχή έχει πολλές οικολογικές επιπτώσεις, όμως καμία δεν ξεπερνά την επιρροή που έχει πάνω στις λίμνες, στα ποτάμια, τους υγροτόπους, και άλλα υδάτινα περιβάλλοντα. Η όξινη βροχή κάνει τα νερά όξινα και εκείνα με τη σειρά τους, απορροφούν το αργίλιο που προέρχεται από το έδαφος και καταλήγει σε λίμνες και ποτάμια. Αυτός ο συνδυασμός κάνει το νερό τοξικό για διάφορα θαλάσσια ζώα, όπως τις καραβίδες, τις αχιβάδες και τα ψάρια.

Μερικά είδη μπορούν να ανεχθούν όξινα νερά περισσότερο από άλλα. Παρόλα αυτά, σε ένα διασυνδεδεμένο οικοσύστημα, αυτό που έχει επίπτωση σε ένα είδος, θα έχει σταδιακά επίπτωση σε πολλά άλλα είδη μέσα στην τροφική αλυσίδα –αυτό συμπεριλαμβάνει και μη-θαλάσσια είδη, όπως τα πουλιά.

Η όξινη βροχή προκαλεί ζημιά και στα δάση, ειδικότερα σε αυτά που βρίσκονται σε υψηλή ανύψωση. Αφαιρεί από το έδαφος σημαντικά θρεπτικά συστατικά και ελευθερώνει αργίλιο, το οποίο δυσκολεύει τα δέντρα στο να απορροφούν νερό. Τα φύλλα και οι βελόνες των δέντρων δέχονται επίσης ζημιές από τα οξέα.

Οι επιπτώσεις της όξινης βροχής σε συνδυασμό με άλλους ρυπαντικούς για το περιβάλλον παράγοντες, αφήνει τα φύλλα των δέντρων και των φυτών λιγότερο ικανά να αντέξουν σε κρύες θερμοκρασίες, έντομα και αρρώστιες. Οι ρύποι μπορούν επίσης να αναστείλουν την ικανότητα των δέντρων για γονιμοποίηση. Μερικά εδάφη είναι ικανότερα στο να εξουδετερώνουν οξέα από άλλα. Σε περιοχές όπου η δυνατότητα εξουδετέρωσης οξέων του εδάφους είναι χαμηλή, οι βλαβερές συνέπειες της όξινης βροχής είναι πολύ μεγαλύτερες.

Ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί η όξινη βροχή είναι η ελαχιστοποίηση της απελευθέρωσης των ρύπων που την προκαλούν. Αυτό σημαίνει καύση λιγότερων ορυκτών καυσίμων. Πολλές κυβερνήσεις προσπάθησαν να μειώσουν τις εκπομπές τους με το να καθαρίζουν τα βιομηχανικά φουγάρα και να προωθούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αυτές οι προσπάθειες είχαν ανάμικτα αποτελέσματα. Όμως ακόμα και αν η όξινη βροχή μπορούσε να αποτραπεί εντελώς σήμερα, θα χρειάζονταν αρκετά χρόνια μέχρι να εξαφανιστούν εντελώς οι βλαβερές της συνέπειες.

Ο καθένας ξεχωριστά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην παρεμπόδιση της όξινης βροχής διασώζοντας ενέργεια. Όσο λιγότερο ηλεκτρισμό χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στα σπίτια τους, τόσο λιγότερα χημικά θα εκπέμπονται από τις μονάδες παραγωγής ενέργειας. Τα οχήματα είναι επίσης σπουδαίοι καταναλωτές ορυκτών καυσίμων, οπότε η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και ποδηλάτων, ο συνεπιβατισμός και το περπάτημα όπου είναι δυνατό, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην μείωση των εκπομπών χημικών.

Δημοσίευση σχολίου