Οι νέες κινήσεις της κυβέρνησης για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Οι νέες κινήσεις της κυβέρνησης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Τα Νέα",  για πάταξη της φοροδιαφυγής έχουν ως εξής:

1) Έως τον Σεπτέµβριο θα συνταχθεί νοµοσχέδιο που θα προχωρεί σε κατάργηση φοροαπαλλαγών, θα αφορά και άλλα φορολογικά κίνητρα και εκπτώσεις, καθώς και τη φορολογία περιουσίας και νοµικών προσώπων.

2) Στο πλαίσιο της εξεταζόµενης κατάργησης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, θα καταργηθούν πρόστιµα που σήµερα επιβάλλονται για εντελώς τυπικούς λόγους, ενώ θα εκλογικευτούν και ακραίες περιπτώσεις επιβολής τους.
Το πρόστιµο για τη µη έκδοση ή έκδοση ανακριβών στοιχείων θα περιοριστεί στο ισόποσο της αξίας της συναλλαγής και για την έκδοση πλαστώνκαι εικονικών στοιχείων και τη λήψη εικονικών στο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής.

3) Θα καταργηθεί µε νόµο το φορολογικό απόρρητο και το απόρρητο των επικοινωνιών για την Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, ώστε να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες χρήσιµες για το έργο της.

4) Θα κλείσουν, από τον Ιούλιο, οι 200 από τις 289 εφορίες της χώρας. Στόχος είναι να µείνει µία ανά νοµό και περισσότερες σε Αθήνακαι Θεσσαλονίκη. Ορισµένες θα αντικατασταθούν από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών στο πλαίσιο των ΚΕΠ. Περίπου 2.500 εφοριακοί και 500 διοικητικοί θα µετακινηθούν στις διατηρούµενες ∆ΟΥ, για ουσιαστικότερη αξιοποίησή τους.

5) Συστήνεται το Σώµα Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης Εσόδων, ένα νέο σώµα ράµπο που θα ασκεί το σύνολο των ελεγκτικών και εισπρακτικών ενεργειών.

6) Συστήνεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στο υπουργείο Οικονοµικών για τον έλεγχο περιπτώσεων διαφθοράς υπαλλήλων του.
7) Συστήνεται µια ειδική υπηρεσία για τον έλεγχο των 1.000 µεγαλύτερων επιχειρήσεων.

8) Σε ενάµιση µήνα θα είναι έτοιµη η κάρτα αποδείξεων που θα απαλλάσσει τους φορολογούµενους από την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων δαπανών. Παράλληλα, προετοιµάζονται οι προδιαγραφέςγια µια νέα γενιά ταµειακών µηχανών σε on line σύνδεση µε το υπουργείο.
Δημοσίευση σχολίου