Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011-2015


Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011-2015

Έτος
Όνομα
Εκτιμώμενος χρόνος
Ποσοστό του Δημοσίου
Ποσοστό προς
πώληση
Είδος συναλλαγής


2011


Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE)
2ο τρίμηνο
16.0%
10,0%
Πώληση Μετοχών

Εταιρία  Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
3ο τρίμηνο
74,0%
40%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)
3ο τρίμηνο
100,0%
-
Επέκταση Σύμβασης

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 1
3ο τρίμηνο
100,0%
-
Επέκταση Σύμβασης

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 2
3ο τρίμηνο
100,0%
-
Νέες Άδειες Παιγνίων

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης
3ο τρίμηνο
74,3%
23,3%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Κρατικά Λαχεία
3ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
4ο τρίμηνο
74,1%
23,1%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)
4ο τρίμηνο
99,8%
99,8%
Πώληση Μετοχών

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
4ο τρίμηνο
34,0%
34,0%
Πώληση Μετοχών

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)
4ο τρίμηνο
65,0%
55,0%
Πώληση Μετοχών

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου (ΔΕΣΦΑ)
4ο τρίμηνο
65,0%
31,0%
Πώληση Μετοχών

ΤΡΑΙΝΟΣΕ
4ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών

ΛΑΡΚΟ
4ο τρίμηνο
55,2%
55,2%
Πώληση Μετοχών

Alpha Bank
4ο τρίμηνο
0,6%
0,6%
Πώληση Μετοχών

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
4ο τρίμηνο
1,2%
1,2%
Πώληση Μετοχών

Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ)
4ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών

Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας
4ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Επέκταση Σύμβασης

Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας
4ο τρίμηνο
49,0%
49,0%
Πώληση Μετοχών

Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ)
4ο τρίμηνο
72,6%
72,6%
Πώληση Μετοχών

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
4ο τρίμηνο
34,0%
34,0%
Πώληση Μετοχών

Ελληνικό 1
4ο τρίμηνο
100,0%
-
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Τέσσερα Αεροσκάφη Airbus
4ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση

Ακίνητα 1
4ο τρίμηνο
100,0%
-
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2012


Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)
1ο τρίμηνο
55,0%
³ 21%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)
1ο τρίμηνο
35,5%
35,5%
Πώληση Μετοχών

Τράπεζα Πειραιώς
1ο τρίμηνο
1,3%
1,3%
Πώληση Μετοχών

Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ATE)
1ο τρίμηνο
77,3%
26,2%
Πώληση Μετοχών

Αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός»
1ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)
1ο τρίμηνο
90,0%
³ 40%
Πώληση Μετοχών

Λιμάνια 1
1ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Εταιρία  Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης
2ο τρίμηνο
61,3%
27,3%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
2ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ακίνητα 2
2ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
3ο τρίμηνο
51,0%
17,0%
Πώληση Μετοχών

Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 1
3ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Περιφερειακά Αεροδρόμια 1
3ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ελληνικό 2
4ο τρίμηνο
100,0%
-
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ακίνητα 3
4ο τρίμηνο
100,0%
-
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ψηφιακό Μέρισμα 1
4ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Δικαιωμάτων

Εταιρία  Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
4ο τρίμηνο
34,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Μεταλλευτικά Δικαιώματα 1
4ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2013


Υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα»
1ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Περιφερειακά Αεροδρόμια 2
2ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Λιμάνια 2
2ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ακίνητα 4
3ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Μεταλλευτικά Δικαιώματα 2
3ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ψηφιακό Μέρισμα 2
4ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Δικαιωμάτων

Εταιρία  Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης
4ο τρίμηνο
34,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 2
4ο τρίμηνο
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2014


Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 3

100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ακίνητη Περιουσία

100,0%
-
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ


2015


Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 4

100,0%
-
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ακίνητη Περιουσία

100,0%
-
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Δημοσίευση σχολίου