Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις

Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι.

Η προθεσμία, που κανονικά έληγε στις 15 Ιουνίου αποφασίστηκε τελικά να παραταθεί μέχρι το τέλος του μήνα, όπως αναφέρεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Δ. Κουσελά.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση προβλέπεται επίσης ότι η υποβολή των δηλώσεων των φορολογουμένων μέσω Taxisnet , μπορεί να γίνει και με χρήση των κωδικών των λογιστών.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 των υπόχρεων φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρεία κλπ, με βιβλία Α, Β, Γ κατηγορίας του ΚΒΣ, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από αλλοδαπή κτλ.) για τις οποίες η εμπρόθεσμη υποβολή στην εφορία έχει λήξει, εκτός από τις ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, οι δηλώσεις των οποίων λήγουν στις 15 Ιουνίου, δύνανται να υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου είτε από τους ίδιους (με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης) είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτέχνη με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στο TaxisNet, μέχρι και την 30η Ιουνίου ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου». 
Δημοσίευση σχολίου