Πιθανή η νέα στήριξη των ελληνικών τραπεζών

Τι αποκαλύπτουν οι Financial Times με βάση τη γερμανική πρόταση
 
Το γερμανικό σχέδιο για την επιμήκυνση του ελληνικού χρέους μπορεί να αναγκάσει τις χώρες της Ευρωζώνης να διαθέσουν επιπλέον 20 δισ. ευρώ για τη στήριξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, στο οποίο αναφέρεται δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το έγγραφο – το οποίο διανεμήθηκε στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης – προειδοποιεί πως το επιπλέον ποσό μπορεί να χρειασθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, καθώς η επιμήκυνση των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου (σ.σ.: που έχουν ιδιώτες επενδυτές στο χαρτοφυλάκιό τους) θα χαρακτηρισθεί ως «επιλεκτική χρεοκοπία» (selective default) από τους οίκους αξιολόγησης.

Πέραν των 20 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, είναι πιθανό ότι θα χρειασθεί και η παροχή σε αυτές έκτακτης ρευστότητας, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνηθεί να δεχθεί τα υποβαθμισμένα ομόλογα της Ελλάδας ως ενέχυρο για τη χρηματοδότησή τους.

Οι υπουργοί Οικονομικών ενημερώθηκαν, σύμφωνα με τους Financial Times, ότι ενδέχεται να πρέπει να αντικατασταθούν όλα τα ενέχυρα των ελληνικών τραπεζών, που ανέρχονται σε περίπου 70 δις. ευρώ.

Όσοι αντιτίθενται στη χρεοκοπία της Ελλάδας, αναφέρει το δημοσίευμα, με επικεφαλής τους κεντρικούς τραπεζίτες της Ευρώπης, προειδοποίησαν για τα μειονεκτήματα της γερμανικής πρότασης επιμήκυνσης των ελληνικών ομολόγων που έχουν ιδιώτες στην κατοχή τους.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης εξετάζουν τρεις εναλλακτικές επιλογές, σύμφωνα με το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρώτη και πιο δραστική αφορά τη γερμανική πρόταση για μία εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων των ιδιωτών με νέα ομόλογα η διάρκεια των οποίων θα παραταθεί κατά 7 έτη, ώστε να δοθεί χρόνος στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους.

Οι αξιωματούχοι της Ευρώπης εκτιμούν ότι μία επιτυχημένη ανταλλαγή
ομολόγων με 100% συμμετοχή των ιδιωτών «θα εξάλειφε ουσιαστικά την
ανάγκη για κρατική χρηματοδότηση» προς την Ελλάδα τα επόμενα πεντέμισι
χρόνια, πέρα από τα 57 δισ. ευρώ που αποτελούν το υπόλοιπο από το
δάνειο των 110 δισ. ευρώ. Η επιλογή αυτή, όμως, μπορεί να καταστήσει
την Ευρωζώνη υπεύθυνη για τη στήριξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού
συστήματος.

Η δεύτερη και η τρίτη επιλογή, που αφορούν μία εθελοντική
αναχρηματοδότηση (rollover) των ελληνικών ομολόγων, είναι λιγότερο
πιθανό να προκαλέσουν την υποβάθμισή τους και προτιμώνται για το λόγο
αυτό ιδιαίτερα από την ΕΚΤ και τη Γαλλία. Στη μία περίπτωση προβλέπεται
η συντονισμένη – πιθανόν από την Αθήνα – αναχρηματοδότηση των ομολόγων
στη λήξη τους, με στόχο να καταστεί δυνατή η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή
των ιδιωτών. Στην άλλη περίπτωση, η αναχρηματοδότηση θα γίνει άτυπα και
είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο επίπεδο συμμετοχής των
ιδιωτών στο πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα.
Δημοσίευση σχολίου