Οργή ένστολων για τα νέα μέτρα

Τα ήδη πενιχρά έσοδα των αστυνομικών μειώνονται κι άλλο και οι ίδιοι χαρακτηρίζουν τα νέα μέτρα σοκ.

Η ΠΟΑΣΥ προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει καμία νέα μείωση καλώντας τους αστυνομικούς να συμμετάσχουν μαζικά σε κινητοποιήσεις καθώς οι νέες περικοπές όπως:
- 12,6% για καταβολή μισθών ένστολου κ.λ.π. προσωπικού.
- 49,2% των δαπανών για καταβολή πρόσθετων μισθολογικού χαρακτήρα παροχών.
- 23,3 % για μετακινήσεις ένστολου προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας
- 13,4% των λειτουργικών δαπανών
- 28,6% για προμήθεια υλικοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού
- 16,8% των δαπανών για την παραγωγή νέου τύπου διαβατηρίων
ρίχνουν ακόμη πιο χαμηλά το βιοτικό επίπεδο των οικογενειών χιλιάδων αστυνομικών και ταυτόχρονα κάνουν ακόμη πιο δύσκολη (αν όχι επικίνδυνη οι περικοπές σε δαπάνες για συντήρηση) την υπηρεσία.

Οι αστυνομικοί όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση δεν θα δεχθούν καμία απώλεια ούτε ενός ευρώ σ' όσους συναδέλφους λαμβάνουν καθαρό μισθό μέχρι 1.000 ευρώ για τις πέντε ημέρες εργασίας (χωρίς τα πενθήμερα και νυχτερινά).

Για την πέραν του πενθημέρου εργασία - νυχτερινά (νυχτοκάματο του τρόμου) δεν θα δεχθεί μείωση ούτε ενός ευρώ, ειδικότερα για τους υπηρετούντες σε μάχιμες υπηρεσίες που εκτελούν εναλασσόμενες βάρδιες 6ωρης - 8ωρης - 12ωρης - 24ωρης υπηρεσίας.

Επισημαίνουμε ότι οι όποιες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις θα πρέπει να γίνουν μόνο με γνώμονα τα μισθολογικά - εισοδηματικά κριτήρια - τμηματικά. Επιπρόσθετα, περισσότερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον περιορισμό της σπατάλης σε συνάρτηση με το οικονομικό όφελος που μπορεί κάλλιστα να προκύψει από την άμεση αναδιοργάνωση - αναδιάρθρωση - συγχώνευση υπηρεσιών - μεταρρύθμιση της ΕΛ.ΑΣ.
www.eglimatikotita.gr
Δημοσίευση σχολίου