Συμφωνία για την απορρόφηση της TBank από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Ξεκινάει η διαδικασία για την συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων, με την απορρόφηση της TBank από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η διαδικασία συγχώνευσης εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια και ξεκινάει, με τη σχέση ανταλλαγής να ορίζεται σε 50 μετοχές της TBank για 1 του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Δεν θα επέλθει μεταβολή στον αριθμό των μετοχών Ταχ. Ταμιευτηρίου που κατέχουν οι νυν μέτοχοι. Η διοίκηση του Τ.Τ. θα αναθέσει σε ελεγκτική εταιρεία τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των δυο τραπεζών και τη γνωμοδότηση για το δίκαιο και εύλογο της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής.

Η πραγματοποίηση της ανωτέρω συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων των δυο εταιρειών που θα κληθούν να αποφασίσουν μετά από την εκτίμηση ανεξάρτητων ελεγκτικών οίκων για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.

Μετά τις ανακοινώσεις των δύο πλευρών η διοίκηση του ΧΑ προχώρησε στην άρση αναστολής διαπραγμάτευσης που είχε αποφασίσει νωρίτερα για τις μετοχές του Ταχ. Ταμιευτηρίου και της TBank.
enet.gr
Δημοσίευση σχολίου