Επιστροφή 84 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Επιστροφή 84 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν σήμερα, υπέρ του να μειωθεί η συνεισφορά της Ελλάδας στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους κατά 84 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί το πλεόνασμα που προέκυψε από το οικονομικό έτος 2010. Το συνολικό ποσό που θα επιστραφεί στα κράτη μέλη είναι 4,54 δισ. ευρώ.
 
Από το ποσό αυτό, τα 2,72 δισ. ευρώ αποτελούν υπόλοιπα από προγράμματα που υλοποιήθηκαν μέσα στο 2010. Το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από πρόστιμα, τόκους υπερημερίας και πλεονάσματα από συναλλαγματικές διαφορές.

Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας ήταν το εξής: 625 ψήφοι υπέρ, 14 κατά και 29 αποχές.


Τα ακριβή ποσά που θα λάβει κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ως επιστροφή (τα οποία ουσιαστικά θα μειώσουν τη φετινή συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ) παρατίθενται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:


Κράτος μέλος Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2011 (ευρώ)


Βέλγιο -130 911 830


Βουλγαρία -12 599 367


Τσεχία -50 621 080


Δανία -88 583 723


Γερμανία -922 894 175


Εσθονία -4 980 590


Ιρλανδία -48 123 148


Ελλάδα -84 195 529


Ισπανία -381 161 659


Γαλλία -740 852 370


Ιταλία -571 966 026


Κύπρος -6 293 730


Λετονία -6 191 661


Λιθουανία -9 860 488


Λουξεμβούργο -10 570 481


Ουγγαρία -35 811 599


Μάλτα -2 088 825


Ολλανδία -218 397 409


Αυστρία -104 337 375


Πολωνία -133 314 462


Πορτογαλία -59 119 421


Ρουμανία -46 336 945


Σλοβενία -12 888 128


Σλοβακία -24 905 776


Φινλανδία -66 270 167


Σουηδία -126 883 265


Ηνωμένο Βασίλειο -639 235 054


Σύνολο -4 539 394 283
Δημοσίευση σχολίου