Οι όροι της Ευρώπης για την πέμπτη δόση

Ποιοι είναι οι όροι της Ευρώπης για την πέμπτη δόση;
Η Επιτροπή εισηγείται την εκταμίευση της 5ης δόσης των δανείων και παράλληλα τον καθορισμό βασικών παραμέτρων ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος για την Ελλάδα.

Τάσσεται κατά της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους ενώ υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των μέτρων, οι οποίοι εάν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα, θα θέσουν εν αμφιβόλω την επιτυχία του.

Το ελληνικό χρέος θα φτάσει σε ανώτατα επίπεδα το 2012 για να αρχίσει να μειώνεται στη συνέχεια χάρη στη συμβολή των ιδιωτικοποιήσεων ενώ θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για πολλά ακόμη χρόνια και ως εκ τούτου μπορεί να είναι αντικείμενο αρνητικών εξελίξεων οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν.

Καθοριστική η σημασία «εμπροσθοβαρών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με αναπτυξιακό χαρακτήρα».

Το κόστος δανεισμού από τις αγορές παραμένει απαγορευτικό αναφέρει τονίζοντας ότι ο σκεπτικισμός των αγορών σχετίζεται με τις αμφιβολίες που διατυπώνονται για τη δυνατότητα της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και της κοινωνίας να πετύχουν τη δημοσιονομική σταθεροποίηση και να αποκαταστήσουν την ανταγωνιστικότητα.

Προϋποθέσεις: αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, κοινωνική συναίνεση. Οι αδυναμίες σε θεσμικό επίπεδο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ενισχυμένη τεχνική βοήθεια.

Τονίζονται ως προς τα μέτρα:μείωση του υπερβολικού αριθμού υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα, βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των δημοσίων επιχειρήσεων, βελτίωση των κοινωνικών μεταβιβάσεων.

Οι κίνδυνοι: Οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην επεξεργασία του Μεσοπρόθεσμου, αυξανόμενες δυσκολίες της κυβέρνησης να διατυπώσει και να ενισχύσει συλλογικά τις απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμίσεις,οι επιπτώσεις των μέτρων έχουν υψηλούς κινδύνους για την εφαρμογή τους, ενώ είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, ορισμένα μέτρα: η μείωση της φοροδιαφυγής και η κατάχρηση των κοινωνικών επιδομάτων.

Περιορισμοί της δημόσιας διοίκησης και τα εμπόδια στον πολιτικό συντονισμό. Διατυπώθηκαν συστάσεις ώστε να οριστούν επικεφαλής σχεδίων (project managers) για κάθε πρωτοβουλία σε τομείς- κλειδιά.

Αποκρατικοποιήσεις: Η ελληνική κυβέρνηση είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων με τα πλουσιότερα χαρτοφυλάκια περιουσιακών στοιχείων, που περιέχουν εγγεγραμμένες και μη εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, παραχωρήσεις και βιώσιμη εμπορικά ακίνητη περιουσία (κτίρια και γη).

Τα περισσότερα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν δημιουργήσει σημαντικά έσοδα ενώ οι δημόσιες επιχειρήσεις με ελλείμματα αποτελούν πηγή κόστους,η ιδιωτικοποίησή τους θα συμβάλει στη μείωση του χρέους με σχεδόν μικρή επιβάρυνση σε σχέση με τα προσδοκώμενα έσοδα.θα δημιουργηθεί σύντομα ταμείο ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο θα διαχειρίζεται ανεξάρτητο και επαγγελματικό συμβούλιο, θέσπιση ενός νέου κριτηρίου τριμηνιαίας ποσοτικής αξιολόγησης της συνολικής διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων θα συμβάλει στην παρακολούθηση της προόδου.

Τράπεζες: ο χρηματοπιστωτικός τομέας παραμένει εύθραυστος, καθώς οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και τα επίπεδα των καταθέσεων μειώνονται,έχει επηρεαστεί αισθητά και η ρευστότητα των τραπεζών.

Δημοσίευση σχολίου