Θα μας κάνουν κράτος, με "δικές" τους εφορίες και έργα

Σχέδιο αναδιοργάνωσης του Ελληνικού κράτους και εκ βάθρων ανοικοδόμησης μηχανισμών και υποδομών της χώρας, διαπραγματεύεται η κυβέρνηση με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Ευρωπαίοι εταίροι επιδιώκουν μια συμφωνία με τον πολιτικό κόσμο της χώρας, προκειμένου να εγκαθιδρύσουν ευρωπαϊκού τύπου δομές στη χώρα μας, πέραν από τα δάνεια και κάθε άλλη επιπρόσθετη οικονομική βοήθεια που σχεδιάζουν να παράσχουν στην Ελλάδα (μετακύλιση του 70% του ελληνικού δημοσίου χρέους έως και 30 χρόνια αργότερα, αναπτυξιακή βοήθεια κλπ).

Το σχέδιο ουσιαστικά "απειλεί" να μεταμορφώσει την Ελλάδα, από χρεοκοπημένη χώρα και "πεδίο βολής" κερδοσκόπων, σε ελκυστικό και ασφαλή προορισμό άμεσων ξένων επενδύσεων.

Δημοσίευση σχολίου