Η εκδίκαση της αγωγής της πΓΔΜ κατά της Ελλάδας στη Χάγη

Στο Διεθνές δικαστήριο της Χάγης από τις 21 έως και τις 30 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί δημόσια συζήτηση σχετικά με την αγωγή της πΓΔΜ κατά της Ελλάδας, η οποία κατατέθηκε βάσει του ισχυρισμού της γείτονος χώρας ότι η Ελλάδα παραβίασε την Ενδιάμεση Συμφωνία κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008.
Η συζήτηση που θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, θα είναι ανοικτή για το κοινό. Κατά την πρώτη φάση, η πΓΔΜ θα παρουσιάσει την υπόθεσή της στις 21 και 22 Μαρτίου, ενώ η Ελλάδα θα παρουσιάζει τα επιχειρήματα της στις 24 και 25 Μαρτίου.
Στις 28 Μαρτίου θα επανέλθει η πΓΔΜ λόγω του ότι θα έχει δικαίωμα ανταπάντησης, ενώ η δημόσια συζήτηση θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαρτίου, με καταληκτική δήλωση της Ελλάδας. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σύμφωνα με τις πρακτικές του παρελθόντος, θα αποφανθεί επί της υποθέσεως μέσα σε περίοδο 6 μηνών ή μέχρι το τέλος του έτους. Η απόφαση όμως θα είναι δεσμευτική και θα επιβληθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στις δύο χώρες.
Δημοσίευση σχολίου