Κινητά τηλέφωνα στα χέρια των μαθητών


Image and video hosting by TinyPic
Το φαινόμενο των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία και δη στα χέρια των μικρών μαθητών έχει πλέον πάρει ανησυχητικές διαστάσεις.
Οι μαθητές ζουμάρουν σε σκηνές βίας και σεξ με πρωταγωνιστές τους ίδιους ή και συμμαθητές τους και τις αποστέλλουν μέσω μηνυμάτων σε άλλους. Πολλές από αυτές τις σκηνές πολύ συχνά φτάνουν στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα ανάλογες υποθέσεις να προχωρούν ακόμα στις δικαστικές αίθουσες.
Το υπουργείο Παιδείας για να περιορίσει το φαινόμενο έστειλε εγκύκλιο στους διευθυντές των σχολικών μονάδων με την οποία τους καλεί να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης. Κάποια από αυτά μάλιστα προτρέπουν τους διευθυντές των σχολίων να έρχονται σε συνεννόηση με τους γονείς των μαθητών ώστε οι ίδιοι οι γονείς να αποτρέπουν τα παιδιά τους να παίρνουν στο σχολείο τις εν λόγω συσκευές.

Δημοσίευση σχολίου