Από 1 Ιουλίου η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας

Σε κλάδους που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανασφάλιστης εργασίας (όπως στον επισιτισμό) θα ισχύσουν, κατόπιν κεντρικής συμφωνίας των εκπροσώπων κάθε κλάδου χωριστά με το υπουργείο Εργασίας, η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το κίνητρο της μείωσης (κατά 10%) των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου για την ηλεκτρονική διασύνδεση της κάθε επιχείρησης με το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΔ και το ΣΕΠΕ.

Στόχος του μέτρου (που θα ισχύει πιλοτικά από την 1η Ιουλίου εφόσον ψηφιστεί ως έχει η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου για το ΣΕΠΕ) είναι να καταγράφονται και να ελέγχονται η προσέλευση και ο χρόνος εργασίας και αποχώρησης των εργαζομένων με τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας. Και με τον τρόπο αυτό να διασφαλιστούν οι εισφορές που σήμερα "χάνονται" είτε λόγω ανασφάλιστης εργασίας είτε λόγω μη δήλωσης των υπερωριών. Εφόσον υπάρξει συμφωνία για τη χρήση της κάρτας σε ένα κλάδο, η εφαρμογή της θα είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου ώστε να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός, τονίζουν στελέχη του υπουργείου.
Δημοσίευση σχολίου