Με μόρια οι μεταθέσεις των ένστολων…

Με γνωμοδότηση των Συμβουλίων Μεταθέσεων θα γίνονται πλέον οι μεταθέσεις και αποσπάσεις στρατιωτικών. Σε θέσεις που σχετίζονται µε προµήθειες όπλων ή στρατιωτικά έργα δεν µπορεί να παραµείνει κάποιος περισσότερο από τρία χρόνια.

Οι πίνακες μεταθέσεων καταρτίζονται με βάση υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.
Δημοσίευση σχολίου