Σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα

Πίσω απ΄την λέξη "ανεπαρκές", με την οποία χαρακτηρίζεται το επίπεδο ασφαλείας των δεδομένων υγείας των ασθενών στα νοσοκομεία, κρύβεται ο κίνδυνος για τα προσωπικά μας δεδομένα. Η Αρχή Προστασίας διαπίστωσε ελλιπή μέτρα ασφαλείας στα νοσοκομεία.
Με το ανεπαρκές που χαρακτηρίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων υγείας των ασθενών στα νοσοκομεία, και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία, απλώς καταδεικνύει αυτό που όλοι σκεφτόμαστε και φοβόμαστε.
Πως τα δικά μας προσωρινά απόρρητα, κινδυνεύουν.
Το παραδέχεται άλλωστε και η Αρχή, διότι κατά τους ελέγχους που διενήργησε, διαπίστωσε ότι στα νοσοκομεία είναι ελλιπή τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ έκανε τις σχετικές συστάσεις.
Η Αρχή διενήργησε δέκα ελέγχους σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, καθώς και σε κλινικές, προκειμένου να αξιολογήσει το επίπεδο ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων τους.
Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στη χρήση ηλεκτρονικών δικτύων και επικοινωνιών για τη διαχείριση των δεδομένων υγείας των ασθενών, στην λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων των ασθενών, καθώς και στην εξασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
"Τα συμπεράσματα από τους ελέγχους δείχνουν ότι το επίπεδο ασφάλειας ιδίως στα δημόσια νοσοκομεία είναι γενικά ανεπαρκές και οφείλεται κυρίως στην έλλειψη οργάνωσης και διαδικασιών παρά σε αμιγώς τεχνικές ελλείψεις".
"Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ανύπαρκτες ή ανεπαρκείς πολιτικές και σχέδια ασφάλειας, οι ελλείψεις κατά τη διαχείριση των πληροφοριακών αγαθών, των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων, του φυσικού αρχείου ιατρικών φακέλων". Διαπιστώθηκε επίσης "πως αν και τα περισσότερα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων που ελέγχθηκαν διαθέτουν δυνατότητες ασφαλείας, αυτές δεν είχαν ενεργοποιηθεί επαρκώς".
Δημοσίευση σχολίου