Φορολογικοί έλεγχοι για τις αποδείξεις

Μηνιαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους θα ξεκινήσει το Υπουργείο Οικονομικών αμέσως μετά τη λήξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για να διαπιστωθεί η ύπαρξη των αποδείξεων και η ακριβής δήλωσή τους. Όπως ανακοινώθηκε, το δείγμα των φορολογουμένων θα επιλέγεται με κριτήριο την αναλογία εισοδήματος και προσκομιζομένων αποδείξεων, καθώς και τα ποσά επιστρεφομένων φόρων.

Ως γνωστόν, ο φορολογούμενος μπορεί να "κτίσει" το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ με τις αποδείξεις δαπανών, ενώ δίνεται και η δυνατότητα επιστροφής φόρου, εάν συγκεντρώσει μεγαλύτερο ποσό αποδείξεων από αυτό που απαιτείται για το αφορολόγητο όριο (συνολικά 15.000 ευρώ ο μεμονωμένος φορολογούμενος και 30.000 ευρώ η οικογένεια σε κοινή δήλωση).

Οι αποδείξεις πρέπει να συνυποβάλλονται με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, που υποβάλλονται στις Εφορίες, ή στέλνονται ταχυδρομικά.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, οι αποδείξεις φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, για να προσκομιστούν στην Εφορία, όταν ζητηθούν.

Εξάλλου παρατείνονται έως 30 Σεπτεμβρίου οι προθεσμίες υποβολής της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις.

Οι δύο προθεσμίες -που έληγαν αντίστοιχα στις 29 Απριλίου και 29 Μαΐου- δόθηκαν προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι στην υποβολή των δηλώσεών τους, μέσω του TAXISnet.
www.ert.gr
Δημοσίευση σχολίου