Πωλητήριο για τον ΟΤΕ

Από τον ΟΤΕ ξεκινά το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου έστειλε σήμερα επιστολή στην διοίκηση της Deutsche Telekom, για την εκκίνηση της διαδικασίας.
 
Το Δημόσιο εξετάζει την πώληση του συνόλου των μετοχών του ΟΤΕ που διαθέτει , δηλαδή το 16% του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς σε αυτό το ποσοστό να περιλαμβάνεται το 4% του ΟΤΕ που κατέχει το ΙΚΑ, για το οποίο όμως το Δημόσιο έχει κρατήσει για λογαριασμό του τα δικαιώματα ψήφου.
Δημοσίευση σχολίου