Οι αποδείξεις, ο σάλος και η αναδίπλωση Βενιζέλου

Σε αναδίπλωση για το θέμα της επιστροφής φόρου προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά το σάλο που προκλήθηκε από τη διάταξη του εφαρμοστικού νόμου, με την οποία οι πολίτες που είχαν μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ λόγω αποδείξεων, καλούνταν... ...να επιστρέψουν την επιπλέον διαφορά.
 
Όπως είπε ο κ. Ε. Βενιζέλος, μιλώντας σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όσοι έλαβαν επιστροφή φόρου φέτος άνω των 300 ευρώ λόγω αποδείξεων, δεν θα κληθούν να την επιστρέψουν. Ο υπουργός απέδωσε, μάλιστα, το θέμα που προέκυψε σε «νομοτεχνική παρεξήγηση».

Η επίμαχη παράγραφος στον εφαρμοστικό νόμο αναφέρει:

«Το ποσό του φόρου που εκπίπτει από τον συνολικό φόρο που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα σύμφωνα με τις διατάξεις του όγδοου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 περί αποδείξεων, όπως ισχύει για το οικονομικό έτος 2011, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογούμενο.

Στις περιπτώσεις που έχει γίνει εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 και έχει συμψηφιστεί φόρος μεγαλύτερος από τριακόσια (300) ευρώ, ο επί πλέον αυτός φόρος βεβαιώνεται με την ειδική εισφορά φυσικών προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.»

Σε ό,τι αφορά το ποσό των αποδείξεων για την έκπτωση του αφορολόγητου, το ποσό αυξάνεται από το 10% στο 25%.

Η παράγραφος αναφέρει: «Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται, σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%)».

Τα νέα μέτρα

Την ίδια στιγμή, μπαράζ νέων φορολογικών μέτρων περιλαμβάνει ο εφαρμοστικός νόμος που εξειδικεύει τα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, το κείμενο του οποίου δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.

Μεταξύ άλλων, ο νόμος προβλέπει τα ακόλουθα μέτρα:

- Καταργείται η έκπτωση φόρου με αποδείξεις
- Για τα εισοδήματα του 2010 που δηλώθηκαν φέτος, στην περίπτωση που έχει προκύψει μείωση φόρου από προσκόμιση αποδείξεων άνω των 300 ευρώ ο φορολογούμενος θα κληθεί με σημείωμα της εφορίας να επιστρέψει τη διαφορά πάνω από τα 300 ευρώ.
- Αυξάνεται το ποσό των αποδείξεων στο 25% του εισοδήματος για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου.
- Μειώνεται η έκπτωση φόρου στο 10% από το 20% για τους τόκους των δανείων για ετήσιο ατομικό εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ.
- Αυξάνονται τα τεκμήρια διαβίωσης κατά μέσο όρο 70%
- Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές φορολογίας από 1% έως 5%.
- Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά σε ιδιωτικά Ι.Χ. άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών, σε σκάφη αναψυχής, πισίνες κ.λπ.
- Καθιερώνεται ετήσιο τέλος επιτηδεύματος 400 ευρώ ή 500 ανάλογα με την περιοχή στους ελεύθερους επαγγελματίες..
- Επιβάλλεται φόρος ακίνητης περιουσίας για ατομική περιουσία άνω των 200.000 ευρώ με πρώτο φορολογικό συντελεστή για αξία από 200.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ 2 τοις χιλίοις.
- Αυξάνεται το ΦΠΑ στα εστιατόρια
- Αυξάνονται τα τέλη κυκλοφορίας.

Για τους νέους ηλικίας έως 30 ετών, για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στα 12.000 ευρώ.

Επίσης, επέρχονται ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις (ενίσχυση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, αλλαγές στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, μειωμένοι κατά 20% μισθοί για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας ηλικίας 18 έως 25 ετών κ.λπ.).

Στον εφαρμοστικό νόμο, εξειδικεύονται οι πολεοδομικές και άλλες ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν τη αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων με στόχο την άντληση 50 δισ. ευρώ έως το 2015.

Επιπλέον, προκύπτει ότι αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις για την επιδότηση και οικονομική ενίσχυση των ανέργων.

Ταυτόχρονα, συγκροτείται ειδικός φορέας ο οποίος θα αναλάβει να φέρει σε πέρας τις αποκρατικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών και ΔΕΚΟ.

Θα πρόκειται για εταιρεία ειδικού σκοπού, με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, και διάρκεια ζωής έξι έτη.

Πηγή Νέα-Εθνος
newscode
Δημοσίευση σχολίου