Η μεγαλύτερη λέξη στον κόσμο είναι..ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Η μεγαλύτερη λέξη στον κόσμο αναφέρεται στις ‘Εκκλησιάζουσες’ του Αριστοφάνη αρχίζει στον στίχο 1.169 και αποτελεί μια ολόκληρη μαγειρική συνταγή που προφέρεται απνευστί επί σκηνής!!

Συγκεκριμένα πρόκειται για συνταγή η οποία ανακατεύει
μαζί πλήθος τροφών.

Μάλιστα η αριστοφανική αυτή λέξη έχει καταγραφεί και φιλοξενείται ως η μεγαλύτερη πραγματική λέξη στον κόσμο στο Βιβλίο των Ρεκόρ "Guinness".
Δείτε τη λέξη:
Λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιο λιπαρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοπι φαλλιδοκιγκλοπελειολαγωοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών.
Δημοσίευση σχολίου