Αποσπάσεις με αντικειμενικά κριτήρια στην Παιδεία

Υστερα από τους διορισμούς θα πραγματοποιηθούν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών, για πρώτη φορά φέτος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, θα χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα στην προσμέτρηση των κριτηρίων και διαφάνεια στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς η λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων υποστηρίζεται πλέον από σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα.

Στο υπουργείο άρχισαν οι συσκέψεις για τον προγραμματισμό της λειτουργίας των σχολείων και την έγκαιρη στελέχωσή τους για την επόμενη σχολική χρονιά, υπό τον γ.γ. Βασ. Κουλαϊδή.

Μετά τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, προγραμματίζονται οι διαδικασίες που αφορούν: στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας, τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, την κάλυψη μέρους των λειτουργικών κενών με αποσπάσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο.
Δημοσίευση σχολίου