Παράταση των ηλεκτρονικών φορολογικών δηλώσεων

Παρατείνεται έως και τη 15η Ιουλίου η προθεσμία, που λήγει στις 30 Ιουνίου, για την υποβολή ηλεκτρονικών φορολογικών δηλώσεων.
Παράλληλα, με την ίδια απόφαση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, παρατείνονται και οι προθεσμίες για την υποβολή της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ μέσω διαδικτύου και των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, ως εξής:

Παρατείνεται έως και την 30η Σεπτεμβρίου, η προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, που λήγει στις 29 Ιουλίου.

Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1098/04.05.2011 (ΦΕΚ 826 Β΄/12.05.2011), ως ακολούθως:

α) Την 18η Ιουλίου 2011, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2.

β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1 και 2, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3, 4.

γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3 και 4, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5, 6.

δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5 και 6, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7, 8.

ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7 και 8, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9, 0.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

Παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου, η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, που η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή τους ήταν η 26η Ιουνίου. Η υποβολή αυτών των περιοδικών δηλώσεων, καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον στην αρμόδια Εφορία.
Δημοσίευση σχολίου