Σε νέο δανεισμό προχωρεί η κυπριακή κυβέρνηση

Σε νέο δανεισμό προχωρεί η κυπριακή κυβέρνηση, με την έκδοση, αύριο, σειράς γραμματίων ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Τα γραμμάτια θα λήξουν σε 13 εβδομάδες και θα έχουν ημερομηνία λήξης 7 Οκτωβρίου 2011.

Θα πουληθούν μέσω δημοπρασίας και θα έχουν ονομαστική αξία 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, προσφορές που θα γίνονται δεκτές, θα έχουν ελάχιστο ποσό 1.000.000.

Πιστεύεται, ότι ο νέος δανεισμός, σχετίζεται άμεσα με την διαχείριση της ρευστότητας του δημοσίου.
Δημοσίευση σχολίου