Απειλεί με υποβάθμιση πάνω από δέκα γερμανικές τράπεζες η Moody's

Η ώρα της κρίσης για τις Landesbanken. Απειλεί με υποβάθμιση πάνω από δέκα γερμανικές τράπεζες η Moody's.
Λείπει η πολιτική βούληση στη Γερμανία για περαιτέρω στήριξη. Πάνω από δέκα γερμανικές τράπεζες του δημόσιου τομέα απειλεί να υποβαθμίσει ο οίκος αξιολόγησης Moody's, καθώς η πολιτική βούληση για την παροχή βοήθειας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα έχει αρχίσει και εξασθενεί.

«Οι υποθέσεις ότι υπήρχε σχετικά υψηλή συστημική υποστήριξη της αξιολόγησης του μακροπρόθεσμου χρέους των τραπεζών του δημοσίου τομέα της Γερμανίας, οι γνωστές Landesbanken, αμφισβητείται όλο και περισσότερο, από την υποχώρηση της πολιτικής βούλησης όσον αφορά την υποστήριξη της διάσωσης των τραπεζών», ανέφερε η Καταρίνα Μπάρτεν, υψηλόβαθμο στέλεχος του Μούντις, σε ανακοινωθέν της. Η Μπάρτεν είπε ότι επανεξετάζεται η αξιολόγηση 12 τραπεζών και είναι πιθανή η υποβάθμισή τους.

Οι Landesbanken είναι πιστωτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου που λειτουργούν ως κεντρικές τράπεζες για τα τοπικά ταμιευτήρια των ομόσπονδων κρατιδίων, κρατικών και κοινοτικών τραπεζών, και διεκπεραιώνουν κυρίως τραπεζικές εργασίες για λογαριασμό των μετόχων τους, ενώ διεξάγουν επίσης γενικές τραπεζικές εργασίες για λογαριασμό επιχειρήσεων και δημόσιων εταιριών και συμμετέχουν σε διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το είδος των τραπεζών αυτών υπάρχει μόνο στη Γερμανία.

Η Moody's ανέφερε πως ανησυχεί για το γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν αρκετές Landesbanken, που καταβάλουν προσπάθεια να πάρουν άδεια από την ΕΕ ώστε να δεχθούν κρατική βοήθεια, εγείρουν ερωτήματα για την βιωσιμότητα της υποστήριξής τους στο μέλλον.

Ακόμα, σημείωσε ότι ίσως πρέπει να επανεξετάσει τις υποθέσεις του για τη στήριξη των Landesbanken από τα ίδια τα ταμιευτήρια, που μοιάζουν να διστάζουν να τις στηρίξουν παρότι είναι μέτοχοι σε αυτές.

Οι τέσσερις τράπεζες που χρειάστηκαν κρατική υποστήριξη στην διάρκεια της κρίσης - οι BayernLB, HSH , LBBW και WestLB - ίσως υποβαθμιστούν πάνω από μια βαθμίδα από τον Μούντις. Οι τράπεζες που δε χρειάστηκαν κρατική βοήθεια - οι DekaBank, Helaba , LBB και NordLB - αντιμετωπίζουν πιθανώς υποβάθμιση της πιστοληπτικής τους ικανότητας κατά μία βαθμίδα, σύμφωνα με τον Moody's. 
Δημοσίευση σχολίου