Ο πρόεδρος του οργανισμού END NATIONAL DEBT μιλά για τα μέλη της παγκόσμιας κυβέρνησης

Ο πρόεδρος του οργανισμού END NATIONAL DEBT Εμανουήλ Λαμπράκης μιλά για τα μέλη της παγκόσμιας κυβέρνησης,

με στοιχεία, ονόματα και επιχειρήματα αποκαλύπτοντας πολλά...!
Αξίζει να ακούσετε το απόσπασμα.


Δημοσίευση σχολίου