Δημόσιο: 36 επιδόματα καταργούνται


Αυτά είναι τα επιδόματα που θα καταργήσουν στο δημόσιο:
 1. -Επίδομα βιβλιοθήκης (δικαστικοί, γιατροί, καθηγητές πανεπιστημίων)
 2. -Δικαίωμα ελέγχου αποθήκευσης καυσίμων
 3. -Δικαίωμα βεβαίωσης είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων
 4. -Δικαίωμα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών
 5. -Επίδομα γεωλόγων, γεωτεχνικών
 6. -Δικαίωμα εκτέλεσης χημικών εργασιών
 7. -Αποφοίτων Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
 8. -Προεδρίας Δημοκρατίας
 9. -Τεχνολογικής έρευνας
 10. -Νοσοκομειακό και τροφής
 11. -Έγκαιρης προσέλευσης
 12. -Μεταφοράς φακέλου
 13. -Υπολογιστή
 14. -Ταχύτερης διεκπεραίωσης
 15. -Εξομάλυνσης
 16. -Αντιστάθμισης διαχειριστικών λαθών
 17. -Προσωπικής διαφοράς
 18. -Ειδικής απασχόλησης
 19. -Ληξιαρχείου
 20. -Υπηρέτησης σε διαχειριστική αρχή
 21. -Διδακτικής προετοιμασίας
 22. -Συμμετοχής σε επιτροπή
 23. -Υπηρεσία Αλλοδαπών
 24. -Κίνησης υπαλλήλων(ΟΤΑ)
 25. -Κίνητρο απόδοσης ειδικών λογαριασμών
 26. -Επίδομα σωφρονιστικών υπαλλήλων
 27. -Επίδομα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
 28. -Υπαλλήλων Πολιτικής Αεροπορίας
 29. -Ελεγκτών Πολιτικής Αεροπορίας
 30. -Επίδομα εξεταστών
 31. -Επίδομα βοηθών εξετάσεων
 32. -Επίδομα μηχανικών
 33. -Εξωδιδακτικής απασχόλησης(εκπαιδευτικοί)
 34. -Ειδική αμοιβή διοικητικών υπουργείου Παιδείας
 35. -Ειδικό επίδομα υπαλλήλων υπουργείου Εσωτερικών
 36. -Ειδικό επίδομα υπαλλήλων υπουργείου Εξωτερικών
Πηγή
Δημοσίευση σχολίου