Δύσκολες ώρες περνά μία "μικρή" ελληνική τράπεζα


Σημαντικές δυσκολίες χρηματοδότησης αντιμετώπισε την προηγούμενη εβδομάδα μια από τις μικρές ελληνικές τράπεζες η οποία δεν μπορούσε να κλείσει τη θέση της έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η τράπεζα αυτή έχει σχεδόν εξαντλήσει τα ομόλογα που δίνουν όλες οι τράπεζες ως εγγύηση για τη χρηματοδότηση τους από την κεντρική τράπεζα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Στην αρχή δημιουργήθηκε πανικός στις υπηρεσίες της κεντρικής τράπεζας, όταν διαπιστώθηκε αυτή η αδυναμία, όμως στην συνέχεια βρέθηκε μια λύση και η μικρή τράπεζα χρηματοδοτήθηκε δίνοντας ως εγγύηση “δανεικά” ομόλογα.
Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι μια κατάρρευση οποιασδήποτε ελληνικής τράπεζας, θα είχε τραγικές επιπτώσεις στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος και στην αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο, γι' αυτό και λειτουργεί προστατευτικά για όλες.
Τα πράγματα όμως έχουν αρχίσει και γίνονται οριακά για ορισμένες από αυτές, από τις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει να προχωρήσουν σε αύξηση κεφαλαίου. Είναι σε θέση όμως οι μέτοχοι τους να επενδύσουν τα υψηλά κεφάλαια που απαιτούνται ή θα συγχωνευθούν αναγκαστικά με άλλες μεγαλύτερες τράπεζες; Και ένα δεύτερο ζήτημα που προκύπτει σε αυτή την περίπτωση είναι πόσο και για ποιο λόγο θα πρέπει να επιβαρυνθεί (π.χ. η Εθνική) αν αναγκαστεί να απορροφήσει κάποια από αυτές τις μικρές τράπεζες προκειμένου να μην καταρρεύσει;
Δημοσίευση σχολίου