Αποσύρετε τα στρατεύματά σας Σκληρό προσχέδιο ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου κατά της Τουρκίας


Η Ευρώπη ζητά ανάκληση του casus belli κατά της Ελλάδας, έλεγχο του στρατού και των στρατιωτικών δαπανών.
Σε ψηφοφορία θα τεθεί την Πέμπτη το πρωί στις 10 Φεβρουαρίου η έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010 στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στην πρόταση του ψηφίσματος που κυκλοφόρησε, η Τουρκία καλείται μεταξύ άλλων να διευρύνει τις προσπάθειες για εκδημοκρατισμό και να προβεί σε ενέργειες που να εξασφαλίζουν καλή γειτονία.
Όσο για το Κυπριακό και με βάσει των όσων δήλωσε  ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, η Τουρκία καλείται: «να στηρίξει ενεργά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις, να συμβάλει με απτό τρόπο στη συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος και να διευκολύνει τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος». Αυτό θα γίνει με το να «αρχίσει να αποσύρει άμεσα τις στρατιωτικές της δυνάμεις από την Κύπρο και να παροτρύνει μετ' επιτάσεως τις δύο κοινότητες στην Κύπρο να εργαστούν εντατικά. Στόχος είναι να «αξιοποιήσουν την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, προς όφελος των Κυπρίων πολιτών, της ΕΕ και της Τουρκίας».

Να ανοίξει τα στρατόπεδα του Αττίλα
Στο προσχέδιο ψηφίσματος η Τουρκία ενθαρρύνεται «να εντείνει τη στήριξή της προς την Επιτροπή Αγνοουμένων στην Κύπρο, ιδιαίτερα διευκολύνοντας την πρόσβασή της σε στρατιωτικές ζώνες στο βόρειο τμήμα της νήσου». Το προσχέδιο σημειώνει «τις εντατικές προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών τους σχέσεων, εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του, διότι δεν έχει ανακληθεί ακόμη το casus belli που έχει κηρύξει η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κατά της Ελλάδας».
Λύπη εκφράζεται στο προσχέδιο ψηφίσματος για το γεγονός ότι το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή από την  πλευρά της Τουρκίας, γεγονός το οποίο εξακολουθεί να επηρεάζει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτόν το λόγο ο Γενικός Γραμματέας καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να το εφαρμόσει πλήρως.
Στο προσχέδιο επίσης σημειώνεται ότι «έχει επιτευχθεί πρόοδος από την Τουρκία στο κεφάλαιο «Ενέργεια» και προτρέπει το Συμβούλιο για μιαν ακόμη φορά να αρχίσει διαπραγματεύσεις για το εν λόγω κεφάλαιο, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Καλείται, παράλληλα, η τουρκική κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της στις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα.
Έλλειψη διαλόγου
Το προσχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010 επισημαίνει ότι το 2010 η Τουρκία συνέχισε τη διαδικασία πολιτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά η έλλειψη διαλόγου και πνεύματος συμβιβασμού μεταξύ των κύριων πολιτικών κομμάτων έχει αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ των βασικών πολιτικών θεσμών και επιβραδύνει το έργο στον τομέα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Σημειώνεται ότι, για πέμπτη συνεχή χρονιά, η Τουρκία εξακολουθεί να μην εφαρμόζει το πρόσθετο πρωτόκολλo. Τονίζεται ακόμη ότι παρατηρείται «συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και την έλλειψη ετοιμότητας εκ μέρους της κυβέρνησης και της
αντιπολίτευσης της Τουρκίας, να εργασθούν για την επίτευξη συναίνεσης επί των βασικών μεταρρυθμίσεων. Στο προσχέδιο καλείται η Τουρκία να εφαρμόσει πολιτικό πλουραλισμό και ένα σύστημα ελέγχων και ισορροπιών στη διακυβέρνηση ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους, το οποίο να βασίζεται στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών και της ισορροπίας μεταξύ της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, και ιδιαίτερα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης.
Τήρηση κριτηρίων
Στο προσχέδιο ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου και την αυξανόμενη αυτολογοκρισία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Στο ψήφισμα επιδοκιμάζεται με νόημα η πρόοδος «που έχει επιτευχθεί στις σχέσεις μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τομέα, και παροτρύνει το κοινοβούλιο να αναλάβει ενεργό δράση για να εξασφαλιστεί η κοινοβουλευτική εποπτεία των δυνάμεων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εποπτείας του προϋπολογισμού για την άμυνα».
Δημοσίευση σχολίου