Νέες προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Νέες προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν στο Taxisnet .

Συγκεκριμένα: 

[1] Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που λήγει την 4η Απριλίου 2011, (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α΄ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., όσοι απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε.,από ακίνητα, από κινητές αξίες κλπ.), καθώς και για όσους λήγει την 1η Απριλίου2011, (γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης), ορίζεται η 18η Απριλίου 2011.
Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, με εξαίρεση την 26η Απριλίου 2011, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορολογούμενου, με αρχή, για το ψηφίο 1 την 18η Απριλίου 2011.
Όσες δηλώσεις της περίπτωσης 1 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, μπορούν να υποβληθούν ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας λήξης τους , την 5η Μαΐου 2011.
[2] Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων των υπόχρεων της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ. που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.), που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. και λήγει την 1η Απριλίου 2011, ορίζεται η 11η Απριλίου 2011, για τις δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω Δ.Ο.Υ. και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, με εξαίρεση την 26η Απριλίου 2011, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. με αρχή για το ψηφίο 1 την 11η Απριλίου 2011. Η υποβολή αυτών των δηλώσεων, μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει στις 18 Απριλίου 2011 με καταληκτική ημερομηνία ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., στις 28 Απριλίου 2011.
[3] Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2011, που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ., ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της περίπτωσης 1. 
Πηγή
Δημοσίευση σχολίου