Έρευνα για τα οξέα εμφράγματα μυοκαρδίου

Η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με τους διευθυντές των καρδιολογικών κλινικών της Μακεδονίας και της Θράκης, ανέλαβε την πρωτοβουλία να καταγράψει τους ασθενείς με οξέα εμφράγματα μυοκαρδίου που νοσηλεύθηκαν στις κλινικές αυτές το 2010, με σκοπό να κάνει προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών αντιμετώπισής τους.
 
Συνολικά καταγράφηκαν 2.200 ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Απ’ αυτούς, περίπου οι 1.670, δηλαδή το 75%, νοσηλεύθηκαν σε νοσοκομεία χωρίς αιμοδυναμικό εργαστήριο και το 25% σε νοσοκομεία με αιμοδυναμικό εργαστήριο. Μόλις 5% των ασθενών διακομίστηκε από νοσοκομεία χωρίς αιμοδυναμικά εργαστήρια σε νοσοκομεία με αιμοδυναμικά εργαστήρια. Απογοητευτικός όμως ήταν και ο χρόνος προσέλευσης των ασθενών στο νοσοκομείο μετά την έναρξη των συμπτωμάτων του εμφράγματος, καθώς για το 50% των ασθενών ήταν μεγαλύτερος από τρεις ώρες.
 
Επιπλέον, η πρωτογενής αγγειοπλαστική, ακόμη και σε νοσοκομεία που είχαν τη δυνατότητα εφαρμογής της, έγινε σε σχετικά μικρό ποσοστό ασθενών (30%-35%).
 
Είναι αναγκαία η ενημέρωση του πληθυσμού για τη συμπτωματολογία του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου και αναγκαία η έγκαιρη και γρήγορη προσέλευση στο νοσοκομείο, η εφαρμογή της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής στο σύνολο των ασθενών στα νοσοκομεία που έχουν αυτή τη δυνατότητα, ξεπερνώντας τα διάφορα τεχνικά προβλήματα, και ο καλύτερος συντονισμός και η συνεννόηση μεταξύ των καρδιολογικών κλινικών των νοσοκομείων χωρίς και με αιμοδυναμικό εργαστήριο, για την έγκαιρη και ταχεία διακομιδή των ασθενών από το ένα νοσοκομείο στο άλλο.
 
Δημοσίευση σχολίου