Πως θα γίνουν οι εκκαθαρίσεις δημοσίων υπαλλήλων..

Απολύσεις, μειώσεις σε μισθούς με έκτακτες εισφορές και περικοπές επιδομάτων καθώς καικατάργηση δημόσιων οργανισμών προκαλεί στο δημόσιο τομέα το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΑΣΕΠ θα εξετάζει τα προσόντα του υποψηφίου σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέση που θέλει να μεταταγεί, τον υπηρεσιακό του φάκελο (πειθαρχικά αδικήματα, συμπεριφορά υπαλλήλου κτλ.) καθώς και κοινωνικά κριτήρια.
 
Όσοι δεν κρίνονται ικανοί να μεταταγούν στο δημόσιο θα έχουν δύο επιλογές: – Να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους και να τεθούν σε καθεστώς «μισθωτής εφεδρείας» λαμβάνοντας μεσοσταθμικά το 60% των αποδοχών τους για 3-5 χρόνια – Να απομακρυνθούν οριστικά από την εργασία τους, δηλαδή να απολυθούν.
 
Μετά την αύξηση της αναλογίας προσλήψεων έναντι αποχωρήσεων σε «1:10» για το 2011 περιορίζονται σημαντικά έως και μηδενίζονται οι κενές θέσεις στο δημόσιο που μπορούν να υποδεχτούν μετατασσόμενους ή νεοπροσληφθέντες.
 
Έτσι ένας μεγάλος αριθμός των υπαλλήλων αορίστου χρόνου των υπό συγχώνευση και κατάργηση οργανισμών θα αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο της απόλυσης. Ιδίως στις περιπτώσεις που θα υπάρχει κατάργηση των οργανικών θέσεων που υπηρετούσαν με τους νέους οργανισμούς που θα διαμορφωθούν στους φορείς. 
Δημοσίευση σχολίου