Οδηγίες από το ΚΕΕΛΠΝΟ για το e.coli

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΕΛΠΝΟ τα πρώτα αποτελέσματα από την διερεύνηση της επιδημίας αναδεικνύουν συσχέτιση μεταξύ εμφάνισης της νόσου και κατανάλωσης μη επεξεργασμένα - ωμών λαχανικών (κυρίως ντομάτας και αγγουριών).

Η νόσος από STEC συγκαταλέγεται στις ζωονόσους και μεταδίδεται απευθείας από μολυσμένα ζώα στο άνθρωπο μέσω της εντεροστοματικής οδού ή έμμεσα μέσω κατανάλωσης μολυσμένων τροφών ή νερού. Ακόμη, μπορεί να μεταδοθεί απευθείας μέσω επαφής από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Το ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο είναι μία νόσος με σοβαρές επιπτώσεις, ακόμη και θανατηφόρο έκβαση και εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά μικρότερα των πέντε ετών. Ο συνήθης ορότυπος STEC που μέχρι τώρα έχει ενοχοποιηθεί για το μεγαλύτερο ποσοστό επιδημιών διεθνώς είναι ο Ο157:Η7.

Στην συγκεκριμένη επιδημία ο υπεύθυνος ορότυπος είναι ο Ο104:Η4 και το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών είναι άνω των 18 ετών. Η συγκεκριμένη επιδημία αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου από STEC είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα διεθνώς καθώς και η μεγαλύτερη στην Γερμανία, ενώ η συχνότητα εμφάνισης νέων κρουσμάτων στην εν λόγω περιοχή αυξάνεται συνεχώς. Η πηγή προέλευσης του παθογόνου- αιτίου,από την μέχρι τώρα διερεύνηση που έχει πραγματοποιηθεί, πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι τα ωμά λαχανικά χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί ο ακριβής τόπος προέλευσής τους καθώς και ο ακριβής τρόπος μόλυνσής τους. Για όλους τους παραπάνω λόγους η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέσω του ECDC έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις υγειονομικές υπηρεσίες των κρατών μελών της.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας θα πρέπει να επικεντρωθεί στα εξής σημεία:

1. Έγκαιρη κλινική και εργαστηριακή διάγνωση ασθενών με νόσο από STEC.

2. Δήλωση των κρουσμάτων μέσω του συστήματος υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων

3. Εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου για την αποφυγή της ενδονοσοκομειακής διασποράς.

Σημειώνεται ότι η επιδημία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεώτερα επιδημιολογικά και κλινικο-εργαστηριακά δεδομένα. Το ΚΕΕΛΠΝΟ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα αρμόδια Ευρωπαϊκά δίκτυα και θα επικαιροποιήσει τις οδηγίες εάν κριθεί αναγκαίο.

Κλινική διάγνωση για το Διαρροϊκό σύνδρομο

- Έντονο κοιλιακό άλγος

- Αρχικά υδαρείς διάρροιες με μακροσκοπική πρόσμειξη αίματος που μπορεί να εξελιχθεί σε αιμορραγική κολίτιδα

- Χαμηλή πυρετική κίνηση ή και απουσία πυρετού

Χρόνος επώασης: 2 - 10 ημέρες. Χρονικό διάστημα μεταξύ της εμφάνισης αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου και έναρξης γαστρεντερικών συμπτωμάτων περίπου 7 ημέρες.

Κλινική διάγνωση για το Ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο

Σε 6-9 % των περιπτώσεων η νόσος μπορεί να επιπλακεί και σε 5 - 10 ημέρες από την έναρξη του διαρροϊκού συνδρόμου να εμφανισθεί το ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από τα εξής:

- Οξεία νεφρική ανεπάρκεια

- Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία

- Θρομβοπενία
Δημοσίευση σχολίου