Αποτιμήθηκε το 10% του ΟΤΕ που αγοράζει η DT

Στα 391.630.153,62 ευρώ, θα ανέλθει το συνολικό τίμημα που θα καταβάλει η Deutsche Telekom για να αποκτήσει από το Δημόσιο το "πακέτο" του 10% του ΟΤΕ (αφορά 49.015.038 μετοχές, προς 7,99 ευρώ ανά μετοχή), σύμφωνα με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Διαδίκτυο.

Με βάση την ίδια απόφαση, η μεταβίβαση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της "Εθνικής Χρηματιστηριακής".

Επίσης, αποφασίστηκε να ανατεθεί στη δικηγορική εταιρεία "Κυριακίδης Γεωργόπουλος & Δανιόλος Ησαΐας" το έργο της παροχής υπηρεσιών νομικού συμβούλου σχετικά με τη συναλλαγή, ενώ στη UBS Limited θα ανατεθεί το έργο της παροχής γνωμάτευσης περί του ευλόγου και δικαίου της τιμής πώλησης των μετοχών.
Δημοσίευση σχολίου