800 ελληνικές εταιρίες μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία

Λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μεταφερθεί στην Βουλγαρία τα τελευταία δύο χρόνια και ο αριθμός των νεοσύστατων εταιριών με ελληνικά κεφάλαια έχει σημαντικά αυξηθεί.

Σύμφωνα με το Ελληνο-βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στην Βουλγαρία βρίσκονται περίπου 800 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων οι οποίες διαθέτουν συνολικά 82.000 εργαζομένους.


Το ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο αποκρύβει τα επιχειρηματικά του σχέδια αλλά διαβεβαιώνει ότι η υπάρχουσα δραστηριότητα στη Βουλγαρία θα δημοσιοποιηθεί γραπτώς στα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης.

Εκτός από την Ελλάδα, η Βουλγαρία είναι ελκυστική για τους Ρουμάνους επενδυτές και οι κυριότεροι λόγοι που αναφέρονται για την προτίμησή τους αυτή, είναι ο χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής - ο μικρότερος στην ΕΕ- η μακροοικονομική σταθερότητα, οι καλές υπηρεσίες μεταφοράς, τα φθηνά ακίνητα και χαμηλά μισθώματα.
Δημοσίευση σχολίου